Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI GABINETU ANNA JURGIELANIEC
§1 Kim jest Administrator Twoich danych osobowych?

Administratorem danych jest Anna Jurgielaniec prowadząca/y działalność gospodarczą pod nazwą Anna Jurgielaniec NIP 6692356896 REGON: 320585470 adres: Gen. Wł. Sikorskiego 1c/16, 75-360 Koszalin, . Możesz skontaktować się z Administratorem e-mailowo pisząc na adres e-mail: annajurgielaniec@wp.pl

§2 W jakim celu zbieramy Twoje dane i jak długo je przechowujemy?

Możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 1. Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, itp.

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.

 1. Zawarcia umowy i jej realizacji (złożenia zamówienia).
 2. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń
 3. Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (m.in. obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych).

Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy, jak np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (jak np. wystawianie i przechowywanie faktur) – dane będą przetwarzane w tym celu nie dłużej niż przez 6 lat (obowiązki archiwizacyjne dot. dokumentów księgowych), chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Dostarczania informacji marketingowych (m.in. wysyłki newslettera oraz informacji o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach za pomocą innych narzędzi, np. chatbot, telefonicznie).

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania informacji marketingowych/handlowych.        

Do celów komunikacji handlowej oraz telefonicznej potrzebuję Twojej zgody zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możesz ją w każdej chwili wycofać, klikając link w stopce maila lub pisząc do mnie na adres podany wyżej.

 1. Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook (Meta)) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych.

Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się na polubienie strony / dołączenie do grupy / wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się z nami.Informujemy, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/fanpage/grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

 1. Analitycznym i statycznym

Dane przetwarzane co celów analitycznych i statystycznych polegającym w szczególności na analizie danych pozyskanych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym plików cookies, przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości(art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Promocji i marketingu

W sytuacji gdy przekażesz nam swoje dane w szczególności w postaci opinii dotyczącej produktu lub usługi, w tym dane dot. wizerunku, dane te będą przetwarzane będą w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu usług i produktów Administratora oraz podnoszenia ich jakości. Dane te będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów biznesowych lub wniesienia sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne.

 1. Zbierania danych wrażliwych

Dane wrażliwe są zbierane w celu realizacji umowy i jej prawidłowego wykonywania w oparciu o Twoją świadomą i dobrowolną zgodę (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – do czasu ustania celu biznesowego lub cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

   10. Rekrutacji

Dane mogą być przetwarzane przez czas niezbędny do procesu rekrutacji i zawarcia umowy (art. 6 ust.1 lit.b oraz 6 ust.1 lit. c RODO), a w przypadku danych dodatkowych dobrowolnie podanych – w oparciu o Twoją zgodę; do celów przyszłych rekrutacji – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, przez okres maksymalnie 3 lat (okres ten liczony jest od zakończenia roku, w których aplikacja została pozyskana). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że podanie niektórych danych może być niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji, jak również do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak realizacji ww. działań.

§3 Komu możemy przekazać Twoje dane?

Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w §2 oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji tego celu.  Co do zasady zbieramy i przetwarzamy tylko te dane, które sam nam podałeś z zastrzeżeniem danych zbieranych automatycznie (plików cookies). Więcej o cookies znajdziesz w §7.

W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji ww. celów, w szczególności firmie hostingowej, firmie informatycznej/podmiotowi zarządzającemu stroną, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, firmie udostępniającej program do faktur, firmie świadczącej usługi newslettera, firmie świadczącej usługi chmurowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, podmiotom świadczącym usługi administracyjne, podmiotom świadczącym usługi konsultingowe, podwykonawcom, prawnikom, kurierom lub operatorom pocztowym, platformie do obsługi Klientów,innym podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji celów przetwarzania.

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych poniżej. W pozostałych przypadkach, w sytuacji gdy dane będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego.

Usługi świadczone przez Google lub Facebook (META) świadczone są co do zasady przez podmioty mające swoją siedzibę w Unii Europejskiej. Z uwagi jednak na globalny charakter działania tych podmiotów, Twoje dane mogą być przekazywane do USA, w związku z ich przechowywaniem na serwerach amerykańskich (w całości lub w części).Niezależnie od tego, Google i Facebook wdrożyły zabezpieczenia przewidziane RODO mające na celu ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami RODO poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych.  Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych przez ww. dostawców znajdują się w Politykach prywatności każdego z podmiotów.

§4 Jakie prawa Ci przysługują?

W związku z RODO przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcam jednak do wcześniejszego kontaktu ze mną celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

§5 Czy Twoje dane są profilowane?

Administrator analizuje dane osobowe w sposób zautomatyzowany za pomocą narzędzi udostępnionych przez dostawców oprogramowania (np. za pomocą statystyk, historii) wyłącznie w zakresie, który nie wywołuje wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływa na Twoją sytuację, w tym prawa lub wolności. Celem przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany jest poznanie przez preferencji Użytkowników (więcej o analizie wskazano w rozdziale Polityka plików cookies).

§6 Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym prawa europejskiego (m.in. RODO).

§7 Polityka plików cookies

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Dane te są zbierane w sposób uniemożliwiający identyfikację Użytkownika, tzw. Dane Anonimowe.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Możesz dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na Stronie.     

Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka (Meta) dostarczany przez Meta Platforms Ireland Limited – w celu zarządzania reklamami na Meta i prowadzenia działań remarketingowych; Facebook Pixel to fragment kodu opublikowany na stronie internetowej, który pozwala na docieranie do grupy docelowej w oparciu o dane osób, które korzystały ze strony internetowej. W ramach funkcji Facebook Pixel możliwe jest zatem wyświetlanie opublikowanych reklam na portalu należących do Meta wyłącznie użytkownikom portalu, którzy wykazali zainteresowanie produktami lub usługami lub mają wspólne czynniki do ww. osób. Dane te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Szczegółowe informacje dot. Piksela Facebooka można znaleźć na stronie Polityki prywatności Facebooka (Meta).      
 • narzędzia Google, w tym Google Analytics dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dane pozyskane w ramach korzystania z ww. narzędzia wykorzystuję w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę; Dane te przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Szczegółowe informacje dot. Piksela Facebooka można znaleźć na stronie zasad korzystania z narzędzi Google.  
§8 Wtyczki społecznościowe

Na Stronie używane są wtyczki, widgety i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook (Meta), Google. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach ww. Usługodawców.

§9 Współadministrowanie

Dane przetwarzane na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook (Meta)są współadministrowane przez Administratora oraz Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, zwana dalej Współadministratorem. Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach, opisane zostały na stronie Polityka prywatności.

Dane przetwarzane w ramach platformy Lindedin są współadministrowane przez Administratora oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company, adres: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Place, Dublin 2, Ireland, zwany dalej Współadministratorem. Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach, opisane zostały na stronie Polityka prywatności.

Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i Współadministratorem.


POLITYKA PRYWATNOŚCI SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

POLITYKA PRYWATNOŚCI SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYSYŁKOWEJ

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE POLITYKI PRYWATNOŚCI. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH. CEL PRZETWARZANIA.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH. ODBIORCY DANYCH.

3. CEL. PODSTAWA. OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH.

4. ODBIORCY DANYCH.

5. PRAWA KLIENTA, KTÓREGO DOTYCZĄ DANE.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE POLITYKI PRYWATNOŚCI. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH. CEL PRZETWARZANIA.

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sprzedaży detalicznej wysyłkowej ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Anny Jurgielaniec. Polityka prywatności ma charakter ogólny i zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania Danych osobowych przez Administratora, w szczególności wskazuje podstawę, cel i zakres prawny przetwarzania Danych osobowych, okres ich przechowywania, prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania narzędzi analitycznych. Wszelkie słowa i wyrażenia występujące w niniejszym dokumencie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sprzedaż, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sprzedaży Detalicznej Wysyłkowej dostępnym na Portalu pod adresem https://annajurgielaniec.pl.

1.2. Administratorem Danych osobowych zbieranych za pośrednictwem wiadomości e-mail, sms lub telefonicznie jest Anna Jurgielaniec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Jurgielaniec, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Jurgielaniec z siedzibą w Koszalinie (75-360) przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 1C/16, adres siedziby jest również adresem do doręczeń, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca numer NIP 6692356896 oraz numer REGON 320585470, adres poczty elektronicznej: anna.jurgielaniec@gmai.com, numer telefonu 691-492-015,  będąca jednocześnie Sprzedawcą.

1.3.Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanym lub możliwym do zidentyfikowania Kliencie (zwane dalej: „Danymi osobowymi”). Możliwy do zidentyfikowania Klient to taki Klient, którego można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, nazwa firmy, identyfikator internetowy, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, lub jeden bądź kilka szczególnych czynników składających się na jego tożsamość.

1.4. Dane osobowe pozyskiwane w korespondencji email, sms lub telefonicznie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie Danych osobowych.

1.5. Korzystanie ze Sprzedaży detalicznej wysyłkowej, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie Danych osobowych przez korzystającego ze Sprzedaży detalicznej wysyłkowej Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem: (1) zawierania Umów ze Sprzedawcą, kiedy niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sprzedaży detalicznej wysyłkowej www.annajurgielaniec.pl oraz w Regulaminie i niniejszej Polityce Prywatności Danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie usługi elektronicznej, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy. Podanie Danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli Klient, którego Dane dotyczą chce zawrzeć daną Umowę, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia Umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sprzedaży detalicznej wysyłkowej oraz w Regulaminie Sprzedaży detalicznej wysyłkowej; (1) prowadzenie korespondencji Sprzedawcy z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); (2) składania przez Klienta oraz przyjmowania i rozpatrywania przez Sprzedawcę reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); (3) wypełniania obowiązków ustawowych i prawnych przez Sprzedawcę wynikających z przepisów, takich jak:  podatkowe, rachunkowe, w przypadku których i brak ich podania uniemożliwi Sprzedawcy ich wykonanie z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności Klienta, którego Dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy Klient, którego Dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); (4) dochodzenia roszczeń przez Klienta i Sprzedawcę oraz obrona Klienta lub Sprzedawcy przed roszczeniami, również osób trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

1.6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów Klientów, których przetwarzane przez niego Dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem, w sposób przejrzysty dla Klientów; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami i prawem; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację Klientów, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

1.7. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności Klientów o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, Danych osobowych przesyłanych przez Klienta.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH W SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYSYŁKOWEJ. ODBIORCY DANYCH W SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYSYŁKOWEJ.

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania Danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) Klient, którego dane dotyczą wyraził zgodę na przetwarzanie swoich Danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem Umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

2.2.W przetwarzaniu danych osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności którzy technicznie pomagają prowadzić Sprzedaż detaliczną wysyłkową, dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne, jak również dostawcy usług prawnych, usług księgowych i doradczych.

2.3. Przetwarzanie Danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 Polityki Prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania Danych osobowych Sprzedaży detalicznej wysyłkowej annajurgielaniec.pl przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności, w odniesieniu do danego celu przetwarzania Danych osobowych przez Administratora.

3. CEL. PODSTAWA. OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SPREDAŻY DETALICZNEJ WYSYŁKOWEJ.

3.1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy Danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta w Sprzedaży detalicznej wysyłkowej. Przykładowo, jeżeli Klient decyduje się na dokonanie zakupów w korespondencji e-mail, sms lub telefocznie i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

3.2. W zależności od zakresu i celów ich przetwarzania Danych osobowych mogą być one przechowywane przez Administratora przez różny okres. Zasadą jest, że są przechowywane przez okres korzystania ze Sprzedaży detalicznej wysyłkowej przez Klienta i są usuwane po 3 latach od ostatniej aktywności Klienta. W przypadku działań marketingowych są przechowywane do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu. W każdym przypadku, gdy przetwarzanie Danych osobowych jest uzależnione od zgody Klienta mogą one być przetwarzane, dopóki nie zostanie ona cofnięta. Administrator ma prawo przechowywać Dane osobowe, gdy przepisy prawa tego wymagają, jak również na wypadek zgłaszania roszczeń przez Klienta wobec Administratora i odwrotnie, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

3.3. Administrator może przetwarzać Dane osobowe w Sprzedaży detalicznej wysyłkowej w następujących celach: (1) zawierania i wykonywania Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem; (2) prowadzenia korespondencji z Klientem, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); (3) przyjmowania i rozpatrywania reklamacji składanych przez Klienta (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); (4) wypełniania obowiązków ustawowych i prawnych przeze Administratora wynikających z przepisów, takich jak:  podatkowe, rachunkowe (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); (5) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, również osób trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

4. ODBIORCY DANYCH W SPRZEDAŻY DETALICZNEJ WYSYŁKOWEJ.

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sprzedaży detalicznej wysyłkowej, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w Polityce Prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania Danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

5. PRAWA KLIENTA, KTÓREGO DOTYCZĄ DANE.

5.1. Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do: (1) dostępu do Danych osobowych; (2) żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania lub usunięcia Danych osobowych; (3) cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem; (4) przenoszenia Danych osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego Administratora; (5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych; (6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Sprzedaż detaliczna wysyłkowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator rekomenduje by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sprzedaży detalicznej wysyłkowej Anna Jurgielaniec.